Regulamin

Ta witryna jest obsługiwana przez firmę ZNIKA sp. z o.o., NIP: 9462718831, REGON: 52250214. Adres siedziby Firmy oraz Biuro Obsługi Klienta: ul. Frazerów 3, 20-209 Lublin. W całej witrynie terminy „Znika”, „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do ZNIKA sp. z o.o.

ZNIKA sp. z o.o. oferuje tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne w tej witrynie użytkownikowi, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad i powiadomień określonych tutaj.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasad wymienionych w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń do użytkowników, którzy są przeglądającymi, sprzedawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współtwórcami treści.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług. 

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu, również podlegają Warunkom świadczenia usług. W każdej chwili możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian w naszej witrynie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Zakupy

Jeśli chcesz kupić dowolny produkt lub usługę udostępnioną za pośrednictwem Usługi „Zakup”, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji dotyczących Twojego Zakupu, w tym między innymi numeru Twojej karty kredytowej, daty wygaśnięcia karty kredytowej, Twój adres rozliczeniowy i informacje o wysyłce.

Oświadczasz i gwarantujesz, że: masz prawo do korzystania z karty kredytowej lub innej metody płatności w związku z jakimkolwiek Zakupem; oraz że informacje, które nam przekazujesz, są prawdziwe, poprawne i kompletne. Przesyłając takie informacje, udzielasz nam prawa do przekazywania informacji stronom trzecim w celu ułatwienia realizacji Zakupów.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia w dowolnym momencie z określonych powodów, w tym między innymi: dostępności produktu lub usługi, błędów w opisie lub cenie produktu lub usługi, błędu w zamówieniu lub z innych powodów. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia, jeśli podejrzewa się oszustwo lub nieautoryzowaną lub nielegalną transakcję. Nie zapewniamy zwrotów kosztów, jednak zawsze bezpłatnie wymienimy wadliwy produkt.

Zarejestrowane konta

Tworząc u nas konto, musisz zawsze podawać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta w naszej usłudze. Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasła, którego używasz, aby uzyskać dostęp do Usługi oraz za wszelkie działania lub działania związane z Twoim hasłem, niezależnie od tego, czy Twoje hasło dotyczy naszej Usługi, czy usługi strony trzeciej.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz nas natychmiast powiadomić, gdy dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.

Nie możesz używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu lub nazwy, która nie jest legalnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, które podlegają jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż Ty bez odpowiedniego upoważnienia, ani nazwy, która jest obraźliwa lub wulgarna.

Linki do witryn zewnętrznych

Nasza usługa może zawierać łącza do witryn internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością firmy ZNIKA sp. z o.o.. Spółka nie ma kontroli i nie bierze żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że ZNIKA sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach, dostępnych w takich witrynach lub usługach lub za ich pośrednictwem.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku ZNIKA sp. z o.o., ani jego pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne, w tym między innymi utratę zysków, danych, wartość firmy lub inne straty niematerialne, wynikające z dostępu do Usługi, korzystania z niej lub niemożności uzyskania dostępu do Usługi lub korzystania z niej, wszelkie zachowania lub treści osób trzecich w Usłudze, wszelkie treści uzyskane z Usługi, nieautoryzowany dostęp, wykorzystanie lub zmiana Twoich transmisji lub treści, czy to na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości takich szkód.

ZNIKA sp. z o.o. nie gwarantuje, że a) Usługa będzie działać nieprzerwanie, być bezpieczna lub dostępna w dowolnym czasie lub miejscu, b) wszelkie błędy lub usterki zostaną poprawione, c) Serwis jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych elementów, lub d) wyniki korzystania z Usługi będą spełniały Twoje wymagania.

Polityka zwrotów

Wady i uszkodzenia

Wymienimy Twoje zamówienie, jeśli zostanie dostarczone jako wadliwe lub uszkodzone. Zakładając, że wina leży w sposób bezsporny po naszej stronie, a nie po stronie kuriera lub innej organizacji zajmującej się dostarczeniem produktu. Wymiana obejmować będzie dokładnie ten sam produkt, wysłany tą samą metodą, co oryginalne zamówienie.

Niewłaściwy rozmiar

Wymienimy Twoje zamówienie, jeżeli zamówiłeś niewłaściwy rozmiar. Twoim obowiązkiem będzie pokrycie kosztów przesyłki zwrotnej i kosztów wysyłki nowego zamówienia, zakładając, że zamówienie nie było specjalnie customizowane i dostosowywane do Twoich potrzeb.

Polityka reklamacji

Nasze produkty szybko ulegają biodegradacji, szczególnie w kontakcie z wilgocią i substancjami organicznymi, dlatego możemy przyjąć jedynie zwroty, które zostały dostarczone do Odbiorcy mniej niż 14 dni od daty realizacji zamówienia. W przypadku zgłoszenia reklamacji zostanie ona rozpatrzona przez ZNIKA sp. z o.o.w ciągu 5 dni roboczych.

Reklamację należy zgłosić drogą mailową na adres: m.kruszynski@znika.pl

Jako firma działająca zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju analizujemy wpływ każdej podejmowanej przez nas decyzji biznesowej z punktu widzenia ochrony środowiska. Darmowe zwroty online poparte argumentem zmiany zdania są według nas szkodliwe dla środowiska. Szkody powstające w wyniku emisji dwutlenku węgla podczas procesów logistycznych oraz wszystkich odpadów generowanych w wyniku uszkodzonych opakowań zwracanych towarów należy maksymalnie ograniczyć. Dlatego przed złożeniem zamówienia należy uważać, aby wybrać odpowiedni produkt i upewnić się, że spełnia on wszystkie Twoje wymagania. W tym celu należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem strony kontaktowej lub telefonicznie na numer telefonu podany na stronie internetowej.

Prawo do odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować ZNIKA sp. z o.o. i o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odbierzemy rzecz. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: 

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zmiany regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków.